.

Mücrüm

Mücrüm

Mən, Rəhimova Aytac, "Mücrüm" səhifəsinin yaradıcısı və dizayneriyəm. İstifade etdiyim material polimer gil adlanır (gilin bir növüdür, möhkəmdir). Yaratdığım hər bir dizaynda ideyamı, məni düşündürən mövzuları əks etdirirəm.


Qalanlar 80 AZN
Iz 13 AZN
Old man 80 AZN
Child 60 AZN
Nərgiz 100 AZN
Dibçək 2 25 AZN
Dibçək 1 25 AZN
İncə 20 AZN